Voľná preprava

#36922, 2022/01/13 15:33

Preprava

Ilava,Slovenská Republika ca ~129 km Liptovská Štiavnica,Szlovákia
EUR/km

Dátum

2022/01/18 00:00 2022/01/19 23:59

Vozidlo

Ponyva 0.0 m 0.0 m 6.0 m

1.00 t | 0.00 m3 | 0 pal